Levensgeheimen onthuld door kaarten?

Toen ik een aantal jaren geleden begon te werken met de tarot, merkte ik dat hierover nogal wat vooroordelen en aannames de ronde deden. Mensen zijn bang dat de kaarten nare dingen voor de toekomst zullen voorspellen of hun persoonlijke geheimen openbaren. Niets is minder waar. De tarot werkt niet op die manier. Zoals vele oude technieken en instrumenten staat de tarot tot onze beschikking voor persoonlijke groei en spirituele ontwikkeling. Wandel dus vooral even mee, tijdens dit korte kijkje in de keuken van deze mystieke oude kaarten.

 

De tarot in het kort

De tarot is een bron van tijdloze wijsheid. De oudste kaartensets zouden al in de veertiende eeuw zijn ontworpen, maar niemand weet precies hoe oud de tarot is. De set kaarten stelt de reis door het leven voor, die wordt uitgebeeld via universele symbolen en archetypen die we allemaal kennen. De afbeeldingen en symbolen spreken het onderbewuste aan, dat boodschappen en ideeën uit de kaarten haalt. Deze boodschappen kunnen je de weg wijzen bij twijfel over wat te doen.

 

Er zijn vele vormen en ontwerpen van de tarot, maar de meest gebruikelijke sets bestaan uit 78 kaarten die samen het menselijk leven uitbeelden. Een set bestaat uit twee delen, de zogenaamde grote en de kleine arcana (naar het Latijnse woord arcanum, wat geheim betekent). De 56 kaarten van de kleine arcana bevatten voorstellingen over alledaagse zaken uit het leven, de obstakels en uitdagingen die we tegenkomen en de oplossingen daarvoor. Net als gewone speelkaarten is de kleine arcana opgedeeld in vier ‘kleuren’, in dit geval de staven, de bekers, de zwaarden en de pentakels (munten). Traditioneel symboliseren deze ‘kleuren’ de vier middeleeuwse standen: boeren, geestelijken, soldaten en handelslieden. De staven worden tevens geassocieerd met het element vuur (of ideeën en gedachten), de bekers met het element water (emoties, gevoelens), de munten met de aarde (de materiële wereld) en de zwaarden met het element lucht (het intellect, de logica). De 22 kaarten van de grote arcana behandelen de grote levensthema’s en zaken die van grote invloed zijn. Deze kaarten met aparte namen, zoals de dwaas, het rad van fortuin, gerechtigheid, de geliefden, de kracht, de dood, de zon en de wereld, bevatten archetypische voorstellingen die op een dieper niveau werken.

 

Hoe te beginnen?

Hoe begin je nu als leek om de wijsheid die in deze oude kaarten besloten ligt, te ontginnen? Het spreekt voor zich dat je eerst een set kaarten moet hebben. Simpel, of toch niet? De enorme hoeveelheid kaartensets die verkrijgbaar is, is overweldigend. Er zijn honderden ontwerpen en de afbeeldingen verschillen enorm van elkaar. Sommige sets zijn makkelijk toegankelijk, andere zijn lastiger hanteerbaar vanwege de complexe tekeningen en de toegevoegde symbolen. Soms is de volgorde van de kaarten veranderd. Om het nog lastiger te maken, zijn er ook tientallen sets spirituele kaarten, engelenkaarten of dierenkaarten te koop. Die kunnen nuttig zijn om bepaalde emotionele problemen aan te pakken, maar ze hebben als zodanig niets te maken met de tarot.

 

 http://healthyspiritblog.files.wordpress.com/2012/01/rider-waite-tarot2.jpg?w=174         http://healthyspiritblog.files.wordpress.com/2012/01/druidcraft-magcian1.jpg         http://healthyspiritblog.files.wordpress.com/2012/01/touchstone-magician.jpg

 

Het is dus goed om er even in te duiken voor je een set aanschaft. De ene set is niet beter dan de andere, maar de ene tekening is de andere niet. Het is belangrijk dat de afbeeldingen je aanspreken, want die moeten je onderbewustzijn raken. Als je er niet uitkomt, is het goed te weten dat een van de bekendste sets de Rider-Waite tarot is (zie de eerste kaart op de afbeeldingen hierboven). Dat is een goede set om mee te beginnen want de tekeningen zijn eenvoudig en de symbolen en betekenissen zijn relatief makkelijk te leren. Welk ontwerp je ook kiest, het zal tijd kosten om te wennen aan de afbeeldingen en hun traditionele betekenis te leren.

 

Het kost jaren om je alles wat de tarot te bieden heeft eigen te maken en er echt goed mee uit de voeten te kunnen. Laat dat echter geen ontmoediging zijn (daarvoor zijn de artikelen op healthy spirit nou net niet bedoeld). Er is een goede manier om te beginnen en daarvoor is het echt niet nodig om eerst alle betekenissen van buiten te leren. Het gaat zo. Denk aan een vraag of probleem waarover je advies wilt en ontspan. Adem een paar keer diep en schud dan de kaarten. Neem één of enkele kaarten uit de stapel. Bekijk de eerste kaart en laat je intuïtie spreken. Wat betekent de kaart voor jou? Valt je oog op een detail dat iets zegt? Welke informatie haal je uit de kaart en hoe kun je die gebruiken in relatie tot je vraag? Blijf kijken en voelen en probeer een boodschap uit de kaart te halen. Als je meer dan één kaart hebt gepakt, doe je hetzelfde met de andere kaarten. Misschien vertellen de kaarten samen een verhaal. Als het niet lukt, doe je alsof (onder de noemer ‘fake it until you make it’). Kijk naar de kaarten en verzin op basis van de plaatjes een verhaal bij jou probleem. Op die manier komt je intuïtie vrij. Je zult achteraf merken dat je dat verhaal niet zomaar hebt verzonnen…. Door ervaring zal de relatie met de kaarten sterker worden en zal de betekenis die de kaarten voor jou hebben, duidelijker worden.

 

Je kunt ook werken met drie kaarten, die staan voor verleden, heden en toekomst. Kijk welk verhaal rondom je vraag zich ontvouwt. De eerste kaart, die staat voor het verleden, zal je laten zien hoe je tot nu toe met een probleem bent omgegaan. De middelste kaart zal je zeggen hoe het er op dit moment voor staat, en de rechterkaart zal je laten zien wat belangrijk is voor je om te weten voor de toekomst. Een andere eenvoudige manier om te leren werken met de kaarten, is ’s ochtends een kaart te trekken en te bedenken wat die vertelt over je dag. Aan het eind van de dag bekijk je de kaart opnieuw en probeer je te zien wat er is gebeurd en wat de kaart daarover vertelde. Probeer het gewoon uit.

  

To the next level

Als je een beter begrip hebt ontwikkeld van de tarot kun je allerlei voorgeschreven patronen leggen die allemaal hun eigen waarde hebben. Die patronen zijn echter geen doel op zich. De kaarten zijn een middel – een houvast -– om je hogere zelf aan te spreken en toegang te krijgen tot je onderbewuste. Dat onderbewuste is in staat informatie over een persoon naar voren te halen uit de subtiele energieën die ons omringen. De kaarten openen dat kanaal alleen maar op een eenvoudige manier. Omdat het niet gaat om de afbeelding op zich, maar om wat de afbeelding zegt over iemand, zal één en dezelfde legging een verschillende boodschap hebben voor verschillende mensen. Op het moment dat het onderbewuste is aangesproken en de intuïtie stroomt, hebben de kaarten hun werk gedaan. Je kunt ze dan laten voor wat ze zijn. Je ‘weet’ of ‘voelt’ dan als het ware wat er belangrijk is voor iemand om te weten, zonder dat je precies weet waar je die kennis vandaan haalt. Als dan blijkt dat de ander je informatie herkent, en er zelfs bij gebaat is, is je echte magische leven begonnen!

  

 

Wat heeft een tarot reading te bieden?

Er zijn verschillende redenen waarom mensen een reading met kaarten laten doen. Ze willen bijvoorbeeld een beter begrip van hun verleden, inzicht krijgen in het waarom van een situatie of een oplossing voor een probleem. Een goede kaartlezer of tarotist zal inzicht bieden in een situatie en een ander licht laten schijnen op een probleem. Ook kan een tarotist oplossingsrichtingen aandragen. Wat een tarotist niet doet, is de toekomst voorspellen. Het is niet zo dat ‘wat in de kaarten geschreven is’ de enige mogelijke toekomst is, waarbij je zelf niets hebt in te brengen. Wat de kaarten doen, is de uitkomst laten zien die het meest voor de hand ligt als je blijft doen wat je nu doet. Dat is iets heel anders. Als die uitkomst je niet aanspreekt, kun je handelen en die uitkomst veranderen (en dus de toekomst). Wat de kaarten ook niet doen is je probleem voor je oplossen. Ze wijzen je een mogelijke richting, maar je moet zelf actie nemen. Een goede tarotist zal met je meedenken, alternatieven tonen en laten zien hoe je die kunt realiseren. Als de toekomst negatief lijkt, zal een tarotist wellicht opties aandragen die je zelf nog niet had gezien. Als gevolg daarvan verdwijnt vaak de angst en kun je nieuwe mogelijkheden zien om het heft weer in eigen hand te nemen. Op die manier kunnen de kaarten je stimuleren om actie te ondernemen; een stap te zetten die je tot op dat moment nog niet kon of wilde zetten. Dat heeft een groot effect en zet mensen in hun kracht.

 

Het is trouwens goed mogelijk om een reading voor jezelf te doen. Het kan alleen lastig zijn als je werkt met emotionele problemen. Het ego wil niet altijd een eerlijk verhaal horen. De vraag is of je antwoorden zoekt, of dat je alleen hoort wat je wilt horen? In het eerste geval zijn de kaarten zeker behulpzaam. In het tweede geval zul je jezelf zeer waarschijnlijk voor de gek houden. Vaak zie je je eigen blinde vlek niet en dat maakt het moeilijk een objectieve reading voor jezelf te doen. Als je daar alert op bent, kun je echter een heel eind komen.

 

Tot slot

Een goede tarotist zal je meer inzicht geven in de patronen in je leven. Hij of zij zal je laten zien wat de meest waarschijnlijke uitkomst is van je acties, maar zal je ook alternatieven bieden. Tarotkaarten voorspellen dus geen toekomst. Je toekomst verandert elke keer dat jij nieuwe keuzes maakt. Laat jezelf dus nooit vertellen dat er iets mis zal gaan in je leven waar je geen invloed meer op kunt uitoefenen. Zulke mededelingen maken mensen bang en nemen kracht weg. En dat heeft niets te maken met de kaarten, maar zegt alles over de integriteit van de kaartlezer….De kaarten zelf zijn neutraal. Het doel van middelen zoals de tarot is het tegenovergestelde: mensen helpen in hun kracht te komen, ze de weg wijzen om het heft in eigen hand te nemen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven. En op die manier is het echt een middel dat past bij een healthy spirit!